Privacybeleid
Deze privacyverklaring is van toepassing op Sundisc Abrasives, en alle processen die wij uitvoeren/ verzorgen om klanten volgens afspraak tijdig, een kwalitatief goed product te (laten) leveren.

Sundisc Abrasives  streeft ernaar om producten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw bedrijfs/persoonsgegevens omgaan.

Ons doel

Ons doel is natuurlijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn! Wij willen u gerichte en persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij uw bedrijfs/persoonsgegevens voor nodig. Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van bedrijfs/persoonsgegevens. Wij vinden het erg belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw bedrijfs/persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn bedrijfs/persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als bedrijf of persoon worden deze gegevens bedrijfs/persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van bedrijfsgegevens zijn naam, adres, zakelijk emailadres contactpersoon en bankrekeningnummer. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt.

In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw bedrijfs/persoonsgegevens om gaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw bedrijfs/persoonsgegevens. Onze privacyverklaring bevat de volgende onderdelen:

  1. Om als klant gebruik te kunnen maken van onze producten en verkoop ondersteunende diensten, hebben wij uw bedrijfs/persoonsgegevens nodig.
  2. Wij gebruiken uw bedrijfs/persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die vermeld staan in deze privacyverklaring. Zo verkopen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet aan andere partijen.
  3. Wij houden u graag op de hoogte van interessante informatie over voor u relevante producten van Sundisc Abrasives.
  4. Wij willen u graag over onze producten informeren en deze aanbieden, wat wij doen door het tonen van zo relevant mogelijke informatie op onze website en het doen van interessante aanbiedingen.
  5. Voor het leveren van onze producten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van de door u gevraagde producten. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw bedrijfs/persoonsgegevens.
  6. Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houden wij (bedrijfs/persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website.
  7. Wij bewaren uw bedrijfs/persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om deze bedrijfs/persoonsgegevens langer te bewaren.
  8. Wij doen er alles aan om uw bedrijfs/persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.
  9. U heeft het recht om de bedrijfs/persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van bedrijfs/persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.
  10. Contact: Als u opmerkingen of vragen hebt over deze privacyverklaring of als u uw bedrijfs/persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u contact met ons opnemen via info@sundiscabrasives.com.
GermanEnglishDutch